آشپز خانه

کارفرما——————- آقای بصیری

تاریخ——————— ۱۳۹۷

موقعیت—————– تهران،بلوار فردوس

طراح——————– محمد علی شکیب

ناظر ——————– محمد علی شکیب

دیدگاهتان را بنویسید